Bild undersida

I enlighet med dom från EU-domstolen och direktiv från svenska Skatteverket kommer estetisk plastikkirurgi och estetiska injektionsbehandlingar att beläggas med 25% moms från och med 1/1 2015.

Övrigt

Övrigt

Vadimplantat 40.000:-
Fettförstoring vader 19.000:-
Påfyllning 2-3 ggr 9.000:-/gång
Blygdläppsplastik 18.000:-
Försnävningsplastik 18.000:-
Fettförstoring blygdläppar 16.000:-
Fettförstoring vagina 14.000:-
Fettutfyllnad handryggar 16.000:-
Ärrplastiker ansikte, hals 4.000:- och uppåt beroende på storlek
Nattliggare (inkl. övervakning av narkossköterska) 3.000 per patient och natt