Bild undersida

Silikon

Bröstimplantat och silikon är ett kärt ämne

Under många år har framför allt kvälls- och veckopressen publicerat ovederhäftiga artiklar om bröstproteser och då i synnerhet om silikongelimplantat. Många påståenden från både en läkare och jurister samt patienter har varit felaktiga och viktig information har undanhållits. De senaste 2-3 åren har trots allt riktig information börjat spridas och många patienter är nu korrekt informerade.

Samtidigt har även silikonimplantaten genomgått en förändring och innehållet är inte alls flytande utan som i ett "gelehallon" och omgives av ett fast hölje. Våra implantat har ett 3-skikts hölje. Livstiden hos dessa implantat beräknas nu till 20-30 år. Vi använder antingen runda eller anatomiskt (droppformade) utformade implantat (se text längre ner).

Silikon

Varför silikonimplantat?

Varför håller vi då så envist fast vid silikonimplantat? Jo, därför att de ger de mest naturliga brösten och faktiskt minst risk för komplikationer. Koksalt ger hårdare bröst, risk för veckbildning (rippling) och de går sönder alltför ofta.

Visste ni att patienter med silikongelimplantat har ca 30% mindre ofta bröstcancer och upptäcker brösttumörer tidigare än andra grupper. Det har  mycket stora och upprepade korrekta vetenskapliga undersökningar visat. Samma implantat ger dom mest naturliga brösten och minst bekymmer för patienten.

Ingen förnekar att silikonimplantat liksom alla andra proteser ibland kan ge upphov till lokala besvär med infektioner, blödningar, bildning av en hård kapsel och någon gång lokal smärta. Risken för sk kapselbildning är hos oss idag ca 1 av 500 patienter och vi har inte sett de mest uttalade kapselbildningarna på många år bland våra patienter. Detta är således ett mycket litet problem idag. Vi står för kostnaden om kapselbildning behöver åtgärdas med en operation.

Falska påståenden om silikonbröst

I en artikel påstår en läkare att silikonet transporterats från bröstproteserna till kroppens alla delar. Är detta sant? Nej! Man har mätt silikonhalten i kroppens olika organ och det visade sig då överraskande att vi alla har silikon överallt och av precis samma sort som i bröstproteserna och kvinnor med bevisligen "läckande" gamla silikonproteser (de flesta från 70-talet) hade inte mer silikon än andra utanför brösten.

Varifrån kommer detta silikon? Silikon (kallat methicon, dimethicon, simethicon i innehållsförteckningar) finns i 2- 3000 olika produkter i vår omgivning t ex läppstift, mascara, mediciner (t ex mot gasbildning i magen), tabletter, sprutor, sprayer, salvor, krämer etc. Det är inte alls allmänt accepterat att silikon påverkar immunförsvaret och hur skulle man kunna skilja påverkan från silikonet i miljön från silikon i implantat?

Undersökningar, senast i Skandinavien, har ej visat på samband mellan sk autoimmuna sjukdomar (rheumatiska sjukdomar) och silikonimplantat. Den fond som bildats har aldrig inneburit att något företag erkänt att silikonimplantat ger upphov till generell sjukdom, eftersom mycket omfattande och upprepade studier talar emot detta.

Fortsatt användning av silikon

Det finns, även i den svenska gruppen kvinnor som sökt skadestånd pga besvär från silikonproteser, många som aldrig varit utan just silikongelimplantat. Undertecknad har själv bytt ut äldre implantat och förbättrat proteslägen i denna grupp. Dom har sedan när möjligheten dök upp sökt skadestånd pga tidigare besvär trots att dom fortfarande har just silikonimplantat. Detta känner säkert juristerna till. Man diskuterar inte alls ett förbud mot silikonimplantat inom EU utan precis som i USA har alla studier gjort att man blivit alltmer positiv till silikonimplantat. Dessutom är höljet i varenda bröstprotes gjort av just silikon. Varför? Jo därför att detta material hittills är det som kroppen bäst accepterar utan att ge upphov till avstötningsreaktioner.