Bild undersida

Hjälp barn i nöd!

Hjälp barn och ungdomar i behov av rekonsktruktiv kirurgi!

Du kan vara med och hjälpa barn och ungdomar i behov av rekonstruktiv kirurgi, men som saknar egna medel.

Jan B. Wieslanders Fond

Du kan hjälpa genom att ge ett bidrag till Jan B. Wieslanders Fond på:
FöreningsSparbanken, konto 8214 9 974708213-0
(Fonden står under insyn av Länsstyrelsen Malmö)

"De nya plastikkirurgiska metoderna"

Köp den nyutkomna boken "De nya plastikkirurgiska metoderna"
(ISBN 91-44-04282-5) via Plastikkirurgiska Kliniken och vi ger 100:- direkt till fonden.
Pris: 350:- insättes på bg 5758-7040
Ange "Plastikkirurgi".

Boken tar upp de viktigaste plastikkirurgiska metoder som vuxit fram de senaste 15 åren. Dessa metoder har helt förändrat både den rekonstruktiva och den estetiska plastikkirurgin. För första gången är det nu möjligt att återställa både funktion och utseende i samband med många medfödda eller förvärvade skador.

Boken vänder sig till alla inom och utom sjukvården som önskar en överskådlig orientering om teknikerna: rekonstruktiv mikrokirurgi, liposkulptur och vävnadsexpansion.

Er hjälp gör att vi kan hjälpa fler barn