Bild undersida

2014-06-23

Bröst -utan ärr

De senaste åren har vi gjort 1080 bröstförstoringar. Av dessa har vi haft 1 kapselbildning. Således har denna patient fått ersättning från vår garantiförsäkring avseende både operation och implantat.

Siffran är i sig extremt låg och var otänkbar för bara 5 år sedan. Om vi  tar bort de bröstförstoringar som vi gjort senaste 2 åren så har vi ändå bara 1 på 701 patienter där det finns en kapselbildning  och denna av måttlig grad.

Vi har använt armhålornas hud i 910 fall för inläggande av bröstimplantaten och i 170 fall fåran under brösten.När vi lägger implantaten via armhålans hud får patienterna inga ärr på själva brösten. En stor fördel! Av 1080 patienter har vi endast i 4 fall gjort en liten korrektion av protesläget. Detta har hört ihop med asymmetrier redan från början i bröstens placering. I 96 % av fallen har vi använt höga och runda implantat och endast i 4 % medelhöga implantat. Skälet till detta är vår unika metod med vävnadsexpansion (ballongtekniken) under operationen innan de utvalda implantaten lägges in. Vi har inte haft några infektioner eller allvarligare blödningar. Med tanke på detta kan våra patienter känna sig trygga  avseende  goda resultat och knappast  alls känna rädsla för komplikationer.