Bild undersida

Fettinjektioner

Att använda kroppseget fett för att fylla ut defekter och förstora olika organ har blivit allt mera populärt. Den stora fördelen är att fettet läker in till 60 -70 % och blir sedan permanent. Fett kan dessutom fyllas på flera gånger vilket ger patienten en bra möjlighet att delta i själva behandlingen och den slutliga storleken – utformningen av t ex läppar och kinder.

Det är mer än 10 år sedan vi med kroppseget fett började förändra och omforma deformerade och infallna ansikten – kinder.

Vi använder nu fett vid följande operationer/problem:

Bröstförstoring:

Brösten kan förstoras i måttlig grad med kroppseget fett. Det går åt förhållandevis stora mängder (200 + 200 ml). Det fordras således att man har god tillgång till fett någonstans på kroppen. Förstoringen blir måttlig men kan ge en viss utfyllnad av t ex den övre bröstpolen när denna fallit samman. Att lägga in fett i brösten kan vara en utmärkt metod vid t ex ojämnheter efter tidigare operationer och även efter strålbehandling. Den strålskadade huden blir mjukare och ser mera normal ut efter fettinläggning.

Dock skall man vara medveten om att bröstförstoring med eget fett inte är lika effektivt som bröstimplantat. Förstoring med kroppseget fett kan motsvara ett litet implantat
t ex 100 – 150cc. Vanligtvis lägger vi in bröstimplantat mellan 260 och 350cc så skillnaden är avsevärd. Fördelen med att använda kroppseget fett är att man efter operationen som i allmänhet får göras i narkos knappast har några besvär alls. Specialbandage använder vi efteråt. Antibiotika är också viktigt att ta efter operationen för att undvika infektioner.

Vid flacka mellanansikten:

Där den eleganta konvexa konturen över okbenen saknas är fettet ett bra alternativ till ansiktsimplantat. Vi kallar ingreppet okbensförstoring. Se exempel.

Förstoring av kinder med kroppseget fett:

Detta görs om kinderna är infallna efter t ex allvarligare sjukdomar men också efter ärrbildande acne. Fettet gör att huden mjuknar och blir mera normal förutom att volymen som ofta minskats av ärrbildningen normaliseras.

Läppförstoring med kroppseget fett:

Både över och underläpp kan förstoras med kroppseget fett. Förutsättningen är att man ser något av det läppröda framifrån. I annat fall måste man mobilisera slemhinnan från läppens insida för att åstadkomma en förstoring av läppen vars volym kan ökas ytterligare därefter genom att spruta in kroppseget fett. Det finns individer som resorberar, det vill säga bryter ned nästan allt fettet som läggs in. Man får då välja en annan teknik för att förstora t ex läppen och då väljs i allmänhet så kallade fasciagraft (bindväv över muskulaturen) eller de djupare delarna av huden där man kan låta ett fettskikt sitta kvar. Förutsättningen är att överhuden (epidermis) skalas bort före inläggandet. Läppförstoring med kroppsegna material är viktigt och läpparna kan utformas delvis på olika sätt t ex görs underläppen oftare större ut mot sidorna medan överläppen är störst i det centrala partiet. * De här teknikerna har blivit viktiga vid den slutliga rekonstruktionen efter läpp – käkspalter. Vid läppförstoring kan fett hos äldre även läggas något ut under huden varvid små rynkor och veck också jämnas ut. En stor förbättring åstadkommer vi nu vid indragningar – veck i laterala munområdet genom inläggande av kroppseget fett. Se exempel.

Käkkant:

Vid sidorna om hakan är inte sällan käken indragen. Detta upplevs ibland som avvikande och man kan då relativt enkelt förstora indragningen med kroppseget fett.

Tinningområden och laterala ögonvinklarna:

Kan också förstoras med kroppseget fett. Oftast görs detta i samband med ögonlocksoperationer eller efter några månader.

Handryggar:

Äldre människor blir oftast mycket nöjda med vår ansiktskirurgi. Ibland upplevs senare åldern avslöjas genom de tunna och rynkiga handryggarna. Vi kan nu lägga in fett och förstora handryggarna. Förutsättningen är att det finns fett någonstans på kroppen.

Äldre kvinnor kan uppleva att underlivet blivit slappt också utseendemässigt. En verklig föryngring av underlivet gör vi nu med inläggande av fett i de stora blygdläpparna.

Teknik:

Vi tar fett från höfter eller t ex mage genom att suga ut fettet i lokalbedövning och ofta kombinerat med lugnande spruta i armen. Vi kallar detta för att skörda fettet.
Fettet centrifugeras under lågt varv för att inte skada fettecellerna. Efter centrifugeringen får vi även så kallade stamceller, vilka har en viktig roll vid uppbyggnad av vävnad.

Det skördade och centrifugerade fettet överförs till sprutor och injiceras på önskad lokal. Vi gör mm stora öppningar där sprutspetsen förs in. Man gör många små kanaler för att fördela fettet jämnt över större ytor. Vår teknik renar fettet från bland annat blod. Det finns flera olika tekniker att åstadkomma en sådan rening av fettet t ex filtrering. Vår teknik har fördelen att vara både snabb och effektiv.

Operationerna sker på vår moderna klinik i Västra Hamnen, Malmö.