Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

En operationssköterska
och en narkossköterska

(pga pensionering)

En narkosläkare

(pga privat trafikolycka)